شعب تهران

شعبه سانا

مدیر فروشگاه: خانم مبارکی
کد پستی: ۱۹۳۷۷۳۵۶۵۰
شماره تماس: ۵۴۹۰۷ داخلی ۶۷
آدرس: اندرزگو، بین خیابان علوی و کوچه زمانی، مرکز خرید سانا، طبقه اول

شعبه اپال

مدیر فروشگاه: آقای محفوظی
کد پستی:
شماره تماس: ۵۴۹۰۷ داخلی ۱۰۱
آدرس: شهرک غرب, بلوار فرحزادی, مرکز خرید اپال, طبقه دوم

شعبه باملند

مدیر فروشگاه: خانم امیدی
کد پستی: ۱۴۹۳۸۸۹۲۲۶
شماره تماس: ۵۴۹۰۷ داخلی ۶۴
آدرس: بزرگراه شهید همت، مرکز تجاری باملند بلوک B

شعب شهرستان

شعبه اهواز

مدیر فروشگاه: مهدی قنبری
کد پستی: ۶۱۵۵۹۵۴۹۳۴
شماره تماس: ۶۱۳۳۹۰۱۰۳۹
آدرس: اهواز، کیانپارس، نبش ۹ شرقی، مجتمع رویال پارس، طبقه ۲

X