انچه در مورد شلوار جین باید بدانید

انچه در مورد شلوار جین باید بدانید

اولین چیزی که هنگام خرید شلوار جین فروشنده از شما میپرسد,مدل آن است.

شلوارهای راسته که همان استاندارد شلوار است برای کسانی که پایین تنه لاغر دارند پیشنهاد نمی شود بالعکس این مدل می تواند چاقی و درشتی پاها را پنهان کند.(اندام مستطیل یا خط کش نپوشد)

شلوارهای بگی یا گشاد بسیار راحت هستند و در آن آزاد هستید.برش از نشیمنگاه تا قوزک پا در یک راستا و گشاد است.اگر نشیمنگاه لاغری داشته باشید آن را پر جلوه می دهد کمر را به خوبی نشان می دهد ولی پایین تنه را بزرگتر می کند پس اگر پاهای خیلی لاغری دارید انتخاب خوبی است.(اندام سیب و گلابی نپوشد به اندام ساعت شنی,مثلث معکوس و مستطیل توصیه می شود)

شلوارهای تنگ یا جذب پاها را کشیده و بلند نشان می دهد نشیمنگاه را برجسته نشان می دهد و به همین دلیل اگر پایین تنه مشکلی داشته باشد بیشتر بیشتر به چشم خواهد آمد .اگر خیلی خیلی چاق هستید سراغ لباس های تنگ نروید.(اندام سیب و مثلث معکوس نپوشند,به اندام ساعت شنی و گلابی و مستطیل توصیه می شود)

شلوارهای مخروطی که ظاهری خاص دارند در قسمت کمر و نشیمنگاه نسبتا گشاد و در قسمت ساق پا تنگ تر می شود.اگر پاهای لاغری دارید این مدل را انتخاب کنید.(اندام سیب و مثلث معکوس و گلابی نپوشند به ساعت شنی و مستطیل پیشنهاد میشود)