تفاوت بین فشن(مد) و استایل (سبک)

تفاوت بین فشن(مد) و استایل (سبک)

استایل چیست؟

 

استایل به معنای بودن و حضور داشتن است. خلق سبکی منحصر به فرد با استفاده از لباس ها و هویت خالص و حقیقی که دارید.

زمانی که اعتماد به نفس خود را که چه کسی هستید بسازید، در همان هنگام ذائقه و سلیقه ی شما به طور طبیعی و خود به خود، خود را در نحوه لباس پوشیدن شما نشان خواهد داد. قوانین و الگوها به شما کمک میکنند که ظاهری بهتر داشته باشید اما این سلیقه ی شخصی شماست که شما را فوق العاده نشان میدهد! چرا که حقیقی و واقعی تر است.

 

فشن (مد) چیست؟

 

از طرفی دیگر فشن بیشتر در برگیرنده ی نوعی نمایش و رویایی فانتزی است. هیجان به تن کردن لباسی خارج از دنیای شما مثل زنگ تفریحی برای دنیای روزمره و یکنواخت انسانها میماند. آیا همه ی ما تا به حال خود را در لباس یک ستاره ی راک، یک پرنسس یا دختری  جذاب تصور نکرده ایم؟

به طریقی میتوان گفت فشن نوعی پیروی کردن و تقلیدی کورکرانه از آنچه که مردم بر تن میکنند است. حقیقتا جالب و سرگرم کننده است اما اگر به صورت افراطی دنبال شود اثرات زیان باری خواهد داشت. هرچند من باور دارم که دسته ای از مردم هنوز میتوانند ظاهری برگرفته از فشن و مد ناب و خالص داشته باشند، اما برای ادامه ی آن شما نیاز به ذهنیت و روشی درست و صحیح دارید.

اگر اعتماد به نفس زیادی ندارید یا کمترین حدی از احساس عدم اطمینان و امنیت در رابطه با ظاهر خود احساس میکنید به کلی مد روز را فراموش کنید. چرا که داشتن ظاهر و پوششی با آخرین گرایشات و مد های روز باید با شخصیت فرد سازگاری داشته باشد.

 

هویت شما، جوهر و ذات استایل ایده آل شماست. و ارتباطی تا به این حد نزدیک و دست یافتنی که ما میخواهیم، ممکن نیست. چرا که رسانه ها با تبلیغ و به تصویر کشیدن آنچه خود عالی و بی نقص مینامند شما را مجبور میکنند که توجه و تمرکز به خودتان را کنار گذاشته و به زنان دیگر نگاه کنید. و بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟ شما به کلی خود را فراموش کرده و میکوشید استایل و ظاهر شخصی دیگر را دنبال و از آن تقلید کنید. حتی اگر آن استایل بهترین انتخاب برای شما نباشد.